Data publikacji: 2007-06-27

METODY I TECHNIKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

22-24 listopada 2007 r., Zakopane, pensjonat Antałówka lub Geovita

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i specjalistów z działów produkcji, logistyki, jakości, komórek obsługi produkcji oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynację i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczestników w praktycznym wykorzystaniu metod i technik poprawy efektywności procesów produkcyjnych m.in. w zakresie:
– stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie,
– stosowania optymalnych narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze produkcji
– prowadzenia analiz i oceny efektywności funkcjonowania systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie
– projektowania oraz wdrażania rozwiązań usprawniających i optymalizujących procesy produkcyjne

Zajęcia realizowane są w formie interaktywnej, uczestnicy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym do każdego tematu wykonują mini-projekty oraz ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Wykorzystywane będą również analizy przypadku oraz prezentowane „dobre praktyki” z przedsiębiorstw.
Razem ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie laptop (z oprogramowaniem
MS Office 2000 lub nowsze).

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę wykładowców w zakresie zarządzania produkcją oraz projektowania i wdrażania usprawnień procesów produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Techniki wykorzystywane w re-pozycjonowaniu produktów i usług:
a) metody definiowania i analizy problemów:
• Metoda PPO (pytanie, problem, odpowiedź), metoda sześciu pytań, metoda
stopniowego abstrahowania, metoda zorientowana na cel, diagram Ishikawy
b) metody heurystyczne
• Burza mózgów, metoda systemowa, superpozycja-technika przypadkowego słowa, analiza funkcjonalna
2. Wykorzystywanie metody Analiza Wartości w doskonaleniu konstrukcji i technologii produkcji
3. Wykorzystywanie metoda kosztu docelowego w zarządzaniu procesami rozwojowymi i modernizacyjnymi w przedsiębiorstwie
4. Metody i techniki pozyskiwania informacji o konkurencji i jej produktach
5. Metody i techniki wykorzystywane w planowaniu i optymalizacji modelu produkcji
a) Techniki przydatne w prognozowaniu popytu
• prognozowanie przyczynowe • prognozowanie projekcyjne • prognozowanie eksperckie
• modele ustalania Punktu Obsługi Klienta
b) Techniki przydatne w optymalizacji modelu produkcji
• rachunek opłacalności • rachunek kosztu traconych korzyści • rachunek kosztów czynności
6. Ćwiczenia w projektowaniu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
a) Bilansowanie zdolności produkcyjnych stanowisk produkcyjnych założonym programem produkcji
b) Ustalanie ilości stanowisk obsługi – teoria kolejek
c) Planowanie rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych – siatka trójkątów
d) Techniki pomiaru, oceny i usprawniania pracy: chronometraż, obserwacje ciągłe, obserwacje migawkowe
7. Gra edukacyjna – zarządzanie przebiegiem procesu produkcji z wykorzystaniem
metody Optimize Production Technology
8. Metody planowania zasobów, niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych.
a) Planowanie zagregowane i tworzenie głównego planu potrzeb MPS
b) Planowanie potrzeb materiałowych PPM – symulacja komputerowa
c) Planowanie zależne według metody MRP, MRP II oraz MRPII plus ERP
d) Zasady harmonizacji dostaw zasobów, niezbędnych do zapewnienia ciągłości
produkcji. Zasada just-in-time metody aplikacji w firmie. Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania JiT.
9. Zarządzanie przebiegiem produkcji
a) Zarządzanie łańcuchem dostaw Supply Chain Management Metodyka wdrożenia
wewnątrz firmy produkcyjnej
b) Metody ograniczania zapasów w procesie produkcji w warunkach nieciągłości lub zmienności popytu
• Metoda Wagnera – Withina • Metoda Silvera-Meala
c) Harmonogramowanie i koordynacja przebiegu produkcji
d) Metody optymalizacji przebiegu produkcji – porównanie
• MRP • Kanban – wdrożenie i metodyka prac • Kanban elektroniczny • OPT
10. L ogistyka w procesie produkcji
a) Zarządzanie logistyczne procesem produkcyjnym – przykłady praktycznych zastosowań w polskich firmach
b) Operacje transportowe i manipulacyjne
c) Metody śledzenia prefabrykatów i komponentów w fazie wytwarzania
d) Przykłady zastosowania nowych technologii informatycznych - RFID
e) Logistyka a zapasy w procesie produkcji – praktyczne metody obniżania zapasów produkcyjnych
f) Koszty logistyki w procesie produkcji - zastosowanie metodologii Activity Basic Costing w warunkach polskich firm

ZAJĘCIA PROWADZĄ
– doświadczony trener, wykładowca na wyższych uczelniach (studiach MBA) konsultant i doradca wielu firm w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie 20 - letnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kierowaniu wdrożeniami projektów systemów komputerowych wspomagających zarządzanie produkcją.
– doświadczony trener z zakresu zarządzania logistycznego, Car Fleet Management i outsourcingu. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, członek Prezydium Zarządu Głównego PTL. Absolwent Studiów menedżerskich – zarządzania i logistyki – University of Urbana Ilinois USA. Laureat nagrody w zakresie wdrożenia systemów zarządzania logistycznego.

ORGANIZACJA
Cena: 1760,– zł w pokojach 2-os. (pokoje o wysokim standardzie z TV, tel., łazienką.
Do pok. 1-os. dopłata 180,– zł.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie: od 21.11.2007 r. (kolacja) do 24.11.2007 r. (obiad), certyfikat ukończenia mszkolenia.

UWAGA!!!
Przy zgłoszeniu 2 osób otrzymacie Państwo 5 % rabat.Przy wiekszej ilości osób rabat ustalamy indywidualnie

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą (karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie www.masterscsb.com.pl). Zaproszenie i rachunek prześlemy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Szczegółowe programy naszych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.masterscsb.com.pl

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Masters Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska Sp j.
20-029 Lublin
ul.M.C.Skłodowskiej 48/6
tel. (081)5333139,5341301, fax. 5325062
e-mail: biuro@masterscsb.com.plTransport Oferuje
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59


Ciężarówki - Naczepy - Części
zbiorniki na olej napędowyLink do pliku
Nowe, dwupłaszczowe zbiorniki na olej napędowy. Poj 5000 l. Dostępne również w opcji z SMDP - System Monitoringu Dozowania Paliwa ...
tel.607228141


Rozrywka

[Rozmiar: 3494 bajtów]
Kursy średnie NBP:
z dnia02-09-15
EUR - 4.2297-0.0047
USD - 3.7503-0.0277
GBP - 5.7527-0.0782
CHF - 3.8985-0.0253
Kalendarz
Kalkulator Drobnicowy
LogistykaFirm.com LogistykaFirm.com [Rozmiar: 3494 bajtów]